HỆ THỐNG BỊT CÁP KÍN NƯỚC CHỐNG CHÁY NỔ - MCT
1. MCT là gì:
MCT là tên viết tắc của Multi-Cable Transit. Đây là một hệ thống gồm nhiều module ghép nối để bịt kín dây cáp hoặc đường ống đi từ ngoài vào bên trong công trình.

Associations:
» Hydraulic Institute
» AWWA - American Water Works Association
» WEF - Water Environment Federation
» NFPA - National Fire Protection Association

1. First, select the right equipment:

HOP THIEN COMPANY LIMITED

Address   : Ground Floor, Rosana Tower, No. 60 Nguyen Dinh Chieu St., Da Kao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel

: +84 28 22 00 21 24 ; 09 88 57 43 47 (Mr. Trieu)

                                        09 79 87 84 50 (Mr. Khiet)            

Fax : +84 28 22 20 22 01
Email : thientrieu@hopthien.com
Website : http://www.hopthien.com


ngoxuantrieu

ngoxuantrieu

Joomla Templates - by Joomlage.com